7 faktorer för framgångsrikt genomförande av Digital Asset Management

I det här dokumentet beskriver vi 7 faktorer som är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av DAM och ett DAM-system.

Vår kollektiva erfarenhet

Implementeringen av ett DAM-system är mer än installation av en ny programvara. Det tar mer än bara ett system att nå vad du verkligen vill ha.