Strukturera dina Digital Asset Management-data.

Att få filer i din Digital Asset Management (DAM) är den enkla delen av att systemet fungerar för dig. Det verkliga värdet av en DAM är hur lätt det är att hitta, hämta och återanvända tillgångar i den.

Syftet med detta dokument

Strukturera dina digitala tillgångar på rätt sätt i din digital asset management (DAM) systemet är viktigt. Om du misslyckas med att ordna dina filer logiskt för användare av din DAM, syftet med att ha en digital asset management-system i första hand förlora sin potential. Detta papper innehåller tips om hur du planerar och strukturerar DAM för att säkerställa att dina tillgångar kan hittas, hämtas och användas.
By Fredrik Davidsson